SH83 Världsnaturfonden finns kn 0?

Det har för de samlarna. som jag har kontakt med hittills visat sig fruktlöst att hitta detta häfte med kn som börjar på 0. Jag har själv hitta ett tiotal buntar där det endast funnits gråkil nertill. Första gången jag såg det, trodde jag att någon annan samlare bara köpt alla kn men sedan har det upprepats. Jag tog därför kontakt med Postens Tryckeri och fick följande information:
”Det var problem med bläckstråleskrivaren på 0-sidan under tryckningen. Därför är stora delar av upplagan utan kn (och FM?) från 0-sidan. Däremot så har Posten Tryckeri på det sparade normalarket sett att det där finns både kn 0 och 5.” Så ut och leta och rapportera eventuella fynd till redaktören! – Bo Göransson