Styrelse

Bilder till hemsidan kan skickas till: info@haftessamlarna.se

I styrelsen sitter:

Ordförande:  Bo Göransson, Emil Spelares väg 4, 395 97  Läckeby
Nytt! mobil 070-4460419. e-mail: bogoransson06@gmail.com

Vice ordföranden: Lars Nordberg, Maskinmästaregatan 2, 233 43 Svedala
tel. 0725-446598

Kassör: Lars-Göran Bertilsson, Stockholmsvägen 1, 611 33  Nyköping
mobil  070-5460249

Ledamot: Thomas Kinell, Fruängsgatan 25C, 611 30 Nyköping
tel. 0155-286113

Sekreterare: Sven Erik Mattsson, Uardavägen 8 A, 224 71 LUND
tel. 046-127564

Suppleant:  Robert Forsberg, Trohetsvägen 9, 128 38 Skarpnäck,
tel. 070-815 74 47

Suppleant:Per-Anders Berntson, Hagens Stationsväg 39, 426 71 Västra Frölunda,
mobil. 0733-360611

Redaktionskommitté för Häftessamlaren och www.häftessamlarna.se:

Redaktör: Lars Nordberg, Maskinmästaregatan 2, 233 43 Svedala
tel. 0725-446598

Kontaktmän för regionala HS:

HS Central: Robert Forsberg, Trohetsvägen 9, 128 38 Skarpnäck,
tel. 0708-157444
HS Öst: Thomas Kinell, Fruängsgatan 25C, 611 30 Nyköping
tel. 0155-286113
HS Syd: Nils-Erik Westesson, Bäckaskogsvägen 6, 290 34 Fjälkinge
mobil 070-8671427
HS Väst: Erik Hultman, Västgötagatan 5, 504 38 Borås
tel. 033-410022