Andra markeringar

Andra markeringar

Det finns ett stort antal andra markeringar som ofta är mer specifika för ett visst häfte. Här tar vi några exempel för H 285 Kyrklig konst.

H285 A1 – med smal rektangel i nedre raden. Lägg också märke till att Kristi födelse är överst.

H285A2 – med bred rektangel i nedre raden. Lägg också märke till att Kristi födelse är nederst.

H285A1 – med kors i inhäftningsremsan. Det förekommer också att bara delar av dessa kors finns.

H285A2 – med gult streck i inhäftningsremsan. H285A1 – äkta par. Ovanstående marginaltecken kan ibland förekomma på samma häfte. Här är ett äkta par med kontrollnummer, smal rektangel och kors.

Läs mer…