Medlemstidning

Häftessamlaren

tidning

Häftessamlaren är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år. I den finns intressanta artiklar om häften, souvenirark och block från Sverige och ibland även från utlandet.