Kontrollnummer

Kontrollnummer

Detta nummer är oftast fem siffror. Andra längder kan förekomma. Kontrollnumret trycks i marginalen för att hålla reda på hur många tryck som gjorts. Kontrollnummer kan ibland delas mellan två häften.

 H343 med kontrollnummer 90025 på inhäftningsremsan.

  H342 med kontrollnummer 71529 på kantremsan.

Roliga nummer – Kontrollnummer med möjlighet att läsa både framlänges och baklänges ”20202” eller ”90709”.

Kontrollnummer kan samlas på en mängd olika sätt. En del samlare söker efter ”roliga” nummer som t.ex kan läsas framlänges och baklänges…Andra samlar på låga nummer eller varför inte ett häfte i varje ”tusental” som det utkommit med…

Olika tusental – Kontrollnummer med ett häfte i varje ”tusental”.
00428 – 01232- 02550 – 03040 – 04796 – 05785

 H284 Delade kontrollnummer
Ibland trycks kontrollnumren så att de blir delade mellan två häften. Samlas i ”äkta par” dvs kontrollnumret trycktes på båda häftena innan de skars itu.

Illustration över hur de olika typerna ser ut i förhållande till varandra.

Läs mer…