Årsmöte 2021

Årsmöte/höstmöte i Eslöv 6/11-2021
VÄLKOMMEN TILL KOMBINERAT ÅRSMÖTE/HÖSTMÖTE MED HÄFTESSAMLARNA

Lördagen den 6 november 2021 I Eslöv kl 14:00 Lokal: Onsjövägen 3, Eslöv.
Vägbekrivning och rekommenderat hotell finns på Eslövias hemsida eslovia2021.se

Program

14:00-16:00 Samling, bytesverksamhet och närvarolotteri. Det alltid lika populära lotteriet
med skänkta vinster finansierar mötet. Vinstvärdet brukar uppgå till långt över vad
lotterna sammanlagt kostar. Tag gärna med något trevligt häfte ur din dubblettsamling
som ett bidrag för att ytterligare öka vinstvärdet.

15:00-15:30 Årsmötes/höstmötesförhandlingar

Dagordning:

§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
§4. Frågan om mötet behörigen utlysts
§5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
§6. Föredragning av revisionsberättelsen
§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8. Behandling av ev motioner
§9. Val av ordförande för ett år
§10. Val av styrelseledamöter på 2 år. I tur att avgå är Lars Nordberg och Thomas Kinell
§11. Val av fyra kontaktpersoner
§12. Val av styrelsesuppleanter på 1 år. Per-Anders Berntsson och Lars-Göran Bertilsson
avgår
§13. Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år
§14. Övriga frågor
§15. Årsmötesförhandlingarna avslutas.

Auktion

15:30-16:30 Atlas Häftes håller en specialauktion. Har du inte fått katalogen så kontakta dem e-post: stampscovers@atlashaftes.se

Utlämning av inropade auktionsobjekt kan ske direkt efter auktionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.