Årsmöte 2020

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE MED HÄFTESSAMLARNA
LÖRDAGEN 24 oktober 2020 I Nyköping (ändrat från Oxelösund) kl 12:00
Lokal: Hotell Clarion Collection Hotel Kompaniet, Folkungavägen 1, Nyköping

Om du åker tåg så kontakta någon i styrelsen så ordnar vi med transport.
En del av oss kommer redan på fredag kväll och bor på hotellet.

Program
10:00-11:30 Samling, bytesverksamhet
11:30-12:30 Årsmötesförhandlingar
Dagordning:
§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande och sekreterare för Årsmötet
§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
protokollet
§4. Frågan om mötet behörigen utlysts
§5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
§6. Föredragning av revisionsberättelsen
§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8. Behandling av ev motioner
§9. Val av ordförande för ett år
§10. Val av styrelseledamöter på 2 år. I tur att avgå är Lars-Göran Bertilsson och
Sven Erik Mattsson
§11. Val av fyra kontaktpersoner
§12. Val av styrelsesuppleanter på 1 år
§13. Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år
§14. Övriga frågor
§15. Årsmötesförhandlingarna avslutas.
12:30-13:00 Närvarolotteri
13:30-14:30 Ductus håller auktion. Auktionskatalogen utskickas separat. Utlämning av inropade auktionsobjekt kan ske direkt efter auktionen.
14:30-15:00 Samvaro och aktiviteter återupptas

Det alltid lika populära lotteriet med skänkta vinster finansierar mötet. Vinstvärdet brukar uppgå till långt över vad lotterna sammanlagt kostar. Tag gärna med något trevligt häfte ur din dubblettsamling som ett bidrag för att ytterligare öka vinstvärdet.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.
Styrelsen önskar dig välkommen till en viktig träff i Oxelösund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.