SH87 Järn möter Silver

2015jarn

Utgivningsdag 2015-11-12
F 3094 – 3098
5 x 14 kr, 5 motiv

Häftet är tryckt i tryckpressen M5 i kombinerat offset/ståltryck i det nya formatet från 2014 med nya markeringar. I M5 har cylindrarna för ståltryck den vanliga omkretsen på 780 mm, medan omkretsen för offsetcylindrarna är 520 mm. En grundmodul i det nya systemet har längd på 260 mm i tryckriktningen. Cylindrarna har 2 band, där det ena bandet har cylindersiffror för varje grundmodul. Eftersom ståltryckscylindrar har plats till 3 grundmoduler har de 3 cylindersiffror: 1, 2 och 3, medan offsetcylindrarna bara har plats till 2 moduler och därmed bara 2 cylindersiffror: 1 och 2. Detta gör att häftena får olika kombinationer av cylindersiffror från offset- och ståltryckscylindrarna. Tryckeriet vill synkronisera grundmodulerna från de olika cylindrarna så att cylindersiffrorna sammanfaller. Häftena 65.0 mm breda, vilket gör att varje grundmodul är 4 inlagor bred. Nedanstående figur illustrerar hur de olika kombinationerna uppstår. När offsetcylindern roterat 3 varv och ståltryckscylindern 2 varv har de båda producerat 6 grundmoduler som ger 24 häften och sedan upprepas samma sekvens. Cylindersiffrorna från stålcylindern sitter på det tryckta häftet före cylindersiffrorna från offsetcylindern, vilket är motsatt till SH77 men samma som SH72.

SH87tabell1

Färgkorsen sitter på offset-cylindern. På bandet med cyls och med kn (5) finns färgkors uppe på 2 inlagor.

SH87tabell2Färgkorsen på det andra bandet sitter på motsvarande positioner: 5 och 6.
Häftet har 21 punkters (perf 7) vikperforering som är slagen från omslagssidan, PU.

FM sitter med en blank position efter kn och är 2 mm brett. Kn sitter på vart tionde häfte. Detta har en stor betydelse för förekomsten av varianter. Det blir precis som för sista upplagan av SH77 Sitt skönt! Som beskrivits ovan så är tryckcylindrarna tillbaka till ursprungspositionen då ståltryckscylindern roterat 2 varv och offsetcylindern roterat 3 varv. De har då producerat 24 häften och sedan upprepas samma sekvens. Vi kan då prata om att det finns 24 olika inlagor. I tabellen nedan har vi listat upp hur alla dessa 24 inlagor kombineras från de 2 olika cylindrarna och på vilka inlagor de olika cylindersiffrorna och färgkorsen sitter.

SH87tabell3Om kn sitter på en udda inlaga så sitter alla kn på en udda inlaga eftersom stegen mellan kn är tio som är ett jämt kn. Detta betyder att efter 12 kn så är kn tillbaka på samma inlaga och i denna sekvens så har alla udda inlagor fått kn en gång.

En liten matematisk parantes för den intresserade. Vi har 24 olika inlagor. För att se hur lång en sekvens av kn blir skall man plocka bort gemensamma faktorer med avståndet mellan kn. Om vi sätter kn på vart åttonde häfte så är åtta en faktor av 24 = 3´8, så därför blir sekvensen endast 3 lång. Om man sätter kn på vart tionde häfte så är 2 den största gemensamma faktorn för 10 = 2´5 och 24 = 2´2´2´3. Om man stryker denna faktor från 24 = 2´2´2´3 får man 2´2´3 = 12, vilket betyder längden av sekvensen av kn är 12 lång innan man är tillbaka på samma inlaga. Längden på kn-sekvensen ger det tal man skall använda vid beräkning av rester. Hur blir det med FM? Kommer det att finnas FM på alla inlagor? FM sätts på vart femte kn och då 5 och 12 inte har några gemensamma faktorer (bortsett från ett), dvs de är relativt prima, så kommer alla inlagor som har kn också att ha kn +FM var femte gång det har kn.

SH87tabell4Endast varianten med kn på udda inlagor har observerats. Detta betyder att kombinationen kn + färgkors uppe inte har observerats och har markerats med ”?” i tabellerna nedan.

1 svar på ”SH87 Järn möter Silver

  1. Färgkors ligger i häfte 1, 2, 9, 10, 17, 18 osv. i både buntar från 0- respektive 5-sidan. Detta borde ge färre kombinationer än SH77 andra tryckningen. Det är samma utseende på FM som hos SH77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.