HA15

Utgivningsdag:1966-04-18 A, 1966-05-25 B, 1966-11-11 C, 1967-01-13 D.
F394 BB, F397 BB och F423 DD
2 × 5 öre, 2 × 15 öre samt 2 × 30 öre. 2 motiv.
Stålgravyrtryck.
Upplaga: 5,51 milj. häften.
Omslag: vit kartong med rött tryck från 6 klichéer.

Typer

A Framsida Posthorn.Sida III Postbanken,Baksida Frimärkshuset.Cylinder I. 5 punkters streckperforering. Centralt reg-märke.

B Framsida Posthorn,Sida II Postens adressregister, sida III Facit-Åtvidaberg, baksida Kolmårdens Djurpark. Cylinder I. Skuren häftesrygg.
B1 centralt reg-märke.
B2 delat reg-märke.

C Framsida Posthorn, sida II Postens adressregister, sida III Härligt med pengar, baksida Saxen. Cylinder I. Skuren häftesrygg. Delat reg-märke.

D Framsida posthorn, sida II Postens adressregister, sida III Saxen, baksida Postkalendern utan postnummer. Cylinder I. Skuren häftesrygg.
D1 Gulvitt kartongomslag.
D2 Vitt kartongomslag.
D2a Ritsar och punkter på omslaget. Utan avfärgning från saxen.
D2b Enbart punktavtryck, Avfärgning från saxen på märkenas baksida.

E Framsida Posthorn, Sida II Postens adressregister, sida III Saxen, Baksida med postnummer. Cylinder II.
E Skuren häftesrygg,
E1a Inlaga utan fluorecens.
E1b Inlaga med fluorecens.
E2 5 punkter bred streckperforering i häftesryggen.
E2a Inlaga utan flourecens.
E2b Inlaga med fluorecens.

Markeringar

HA15tabellKrysset

A
3+2    uh 2,4 – 4mm från h kant.
3½+1½    uh 4 – 6mm från h kant.
4+1    uh 6 – 7,3 mm från h kant.
B1
3½+1½    uh 4,4 – 6mm från h kant.
4+1    uh 6 – 6,7 mm  från h kant.
2½+2½    uv 1,0 – 1,1 mm från v kant.
2+3    uv 1,2 – 3,7 mm från v kant.
B2
2+3    uv 1,2 – 1,4 mm från v kant.  Mycket ovanligt.
C
3½+1½    uh 3,5 – 6 mm från h kant.
4+1    uh 6 – 6,2 mm från h kant.
2+3    uv 3,2 mm från v kant. Mycket ovanligt.
D1
3½+1½    uh    3,2 – 4,0 mm från h kant.
4+1    uh    4,0 -5,1 mm från h kant.
3+2    uh    0,4 -1,7 mm från h kant gråsvart och lite suddigt.
Delat kryss antingen mitt i eller något till höger, gråsvart och lite suddigt.
2+3    uv    1,9 – 3,5 mm från v kant.
1½+3½    uv 7,6 – 8,0 mm från v kant. Gråsvart och lite suddigt.
1+4    uv    8,0 – 10,2 mm från v kant. Gråsvart och lite suddigt.
D2
3+2    uh    0,0 – 0,7 mm från h kant. Finns både i D2a och D2b.
Delat kryss något till höger något till vänster eller mitt i. Finns både i D2a och D2b.
2+3    uv 5,1 – 6,0 mm från v kant.
1½+3½    uv 6,0 – 8,0 mm fån v kant.
1+4    uv 8,0 – 9,7 mm från v kant.

Varianter

HA15B1 kan  ha fluorescerande färg vid delningarna 3½+1½ och 4+1även HA15E1.
HA15E kan röda initialer på 15 öresmärkena i rättvända häften.

Klichétyper

A,B,C, D1 och D2b finns bara som 1~1
D2a finns som 1~1, 1~3 och 1~4
E1 finns som 1~1, 1~2, 1~3, 1~5 och 1~6
E2 finns som 1~4

Klichékännetecken

HA15A
Ytterklichéer

1 punkt t h om stapeln i ”h” samt liten punkt över ovalen i ”d” i ”och med” rad 6.
2 saknar kännetecken.
3 förtjockning av lodlinjen i höjd med PRIS 1 KRONA.
4 saknar kännetecken.
5 utfluten färg ovan F och E FRIMÄRKEN.
6 saknar kännetecken.

Innerklichéer
1
a litet streck mellan E och T i nedre ÖPPET LÄNGE. (finns i alla klichéer utom 5).
b liten vit fläck i ringen ovanför 2:a P i övre ÖPPET LÄNGE
2
a litet streck mellan E och T i nedre ÖPPET LÄNGE. (finns i alla klichéer utom 5).
b färgutflytning i cirkeln kl 2 i övre ÖVER ALLT.
3 litet streck mellan E och T i nedre ÖPPET LÄNGE. (finns i alla klichéer utom 5).
4 litet streck mellan E och T i nedre ÖPPET LÄNGE. (finns i alla klichéer utom 5).
5 saknar strecket mellan E och T i nedre ÖPPET LÄNGE.
6
a litet streck mellan E och T i nedre ÖPPET LÄNGE. (finns i alla klichéer utom 5).
b Punkt under R i övre ÖVER ALLT.

HA15A har hitintills endast påträffats med klichétyp 1~1 när både ytter- och innerklichéer kunnat fastställas, vilket gör att alla häften kan klichébestämmas.

HA15B
Ytterklichéer
1 mycket liten punkt mellan J och U i DJURPARK i cirkeln.
2 saknar kännetecken.
3
a liten punkt mellan O och L i KOLMÅRDENS i cirkeln.
b punkt direkt under ovalen i R i KOLMÅRDENS i cirkeln. (= 6)
4 vit punkt i ringen vid L i KOLMÅRDENS.
5 stor vit fläck nedtill i ”d” i djur rad 3.
6 punkt direkt under ovalen i R i KOLMÅRDENS i cirkeln.(= 3b).

Innerklichéer
1 kan ha en liten punkt nedtill t h om H i BEHÖVER sid II rad 1.
2 liten punkt i nedre delen av E i POSTENS sid II rad 6 (= 4b).
3 snedstrecket i telefonnumret är brutet nedtill sid II rad 5.
4
a 1:a bokstäverna i varje rad på sid II är förtjockade framtill.
b liten punkt i nedre delen av E i POSTENS sid II rad 6 (= 2).
5 fläck under ”v” i skrivmaskin sid III rad 4.
6 liten punkt under ovalen i ”p” i posta sid III rad 2 (HA15B1) i 15B2 har punkten dolts av en 0,7 mm lång färgfläck.

Eftersom HA15B endast påträffats med klichétyp 1~1 kan alla häften kliché bestämmas.

HA15C
Ytterklichéer
1 liten punkt nedtill i andra delen av N i TIDNINGSURKLIPP sid IV rad 6
2 punkt omedelbart före andra pricken över Ö i UTFÖRLIGT sid 1V rad 3
3 saknar kännetecken.
4 saknar kännetecken.
5 saknar kännetecken
6 punkt t v om övre delen av stapeln i P i SPONTANT sid IV rad 5.

Innerklichéer
1 mycket liten punkt t h om ”a” och en större punkt t v om ”v” i Hemmavid sid III rad 4.
2
a liten punkt under vänstra pricken i ”ä” härligt sid III rad 1.
b liten punkt mellan H och O i STOCKHOLM sid II rad 7.
c liten punkt i övre delen av F i FACK sid II rad 7.
d stor fläck direkt t h om ”ö” köpas sid III rad 5.
3
a punkt ovanför ovalen på ”d” undan Sid III rad 2.
b mycket liten punkt t h om stapeln i övre klykan på ”k” i skall sid III rad 5.
4 punkt nedtill i V i Varför sid III rad 2.
5 det är 3 prickar över ”ö” behöver sid III rad 7.
6 punkt t v om ”s” i sätta sid III rad 2.

Eftersom HA15C endast finns i klichétyp 1~1 kan samtliga häften klichébestämmas.

HA15 D1 och D2a
Ytterklichéer
1 mycket liten punkt under vänstra stapeln i ”n” i utlands- Sid IV rad 4.
2 vit fläck i högra delen av kronan sid IV.
3 deformerat ”r” i upplysningar sid IV rad 2 kan förekomma.
4 punkt mellan ”s” och ”t” i postanstaltsförteckning sid IV rad 3.
5 inbuktning i första stapeln i första ”n” i postkalendern sid IV rad 1. Kan saknas.
6 punkt upptill mellan S och ”ä” i Sänd sid IV rad 6.

Innerklichéer
1 vit punkt längst ned på Ö i FÖR sid II rad 2. Kan saknas.
2 stor punkt mellan G och I i ADRESSREGISTER sid II rad 6.
3
a stor punkt över andra stapeln i N i NI sid II rad 1.
b liten punkt mellan 5 och 9 i telefonnumret sid II rad 5.
4 snedstrecket i 2:a N i HÄLSNING sid III rad 5 är deformerat.
5
a färgklump i längst ned i andra delen av N i KANTEN sid III rad 7.
b utropstecknet efter POSTA sid III rad 10 kan sakna nederdelen.
6
a R i FÖR sid II rad 2 har en glipa mellan ovalen och snedstrecket.
b nedre delen av stapeln i 1:a P i KLIPP har ersatts av en liten punkt.

HA15D2b
Ytterklichéer
1 kan ha ett litet streck  ungefär som accent egy över e i öre Sid I.
2
a kan finnas en färgfläck ovanför E i FRIMÄRKEN
b kan finnas en liten punkt
3 saknar kännetecken
4 saknar kännetecken
5 kan ha en mycket liten punkt i nedre delen av ”e” i öre Sid I.
6 punkt upptill mellan S och ”ä” Sänd sid IV rad 6.

Innerklichéer
1 liten fläck mellan 2:a R och E i ADRESSREGISTER sid II rad 6 (= 5).
2 punkt i övre delen av B i BEHÖVER sid II rad 1.
3 saknar kännetecken.
4
a snedstrecket i telefonnumret itu nedtill.
b 2:a N i KANTEN sid III rad 7 deformerat.
5 liten fläck mellan 2:a R och E i ADRESSREGISTER sid II rad 6 (= 1).
6
a punkt t v upptill övre delen av 2:a S i ADRESSER sid II rad 2.
b punkt nedtill vid nedre delen av 1:a S ADRESSREGISTER sid II rad 6.

HA15D2b har endast klichétyp 1~1 innerklichén oftast avgör häftets klichéuppsättning.

HA15E
Ytterklichéer
1
a punkt under ovalen i P i PRIS.
b punkt t v om slängen på sista ”a” postanstalt sid IV rad 11 (=3, 4b och 6).
c kan ha en tydlig punkt över ”n” i Postkalendern sid IV rad 7.
2 tydlig punkt över ”n” i in- sid IV rad 3.
3 punkt t v om slängen på sista ”a” postanstalt sid IV rad 11 (= 1b, 4b och 6) kan saknas.
4
a punkt mellan ”o” och ”s” Postkalendern sid IV rad 1.
b punkt t v om slängen på sista ”a” postanstalt sid IV rad 11 (= 1b, 3 och 6) kan saknas.
c punkt t h om ”g” i slutet på rad 3 sid IV. Ej alltid i E2.
5 liten punkt i övre öppning på ”s” i Postkalendern sid IV rad 1.
6 punkt t v om slängen på sista ”a” postanstalt sid IV rad 11 (=1b, 3 och 4b)

Innerklichéer
1
a liten punkt i övre delen av B i BEHÖVER sid II rad 1 (= 2a).
b liten punkt på mitten mellan H och O i STOCKHOLM sid II rad 7.
2
a liten punkt i övre delen av B i BEHÖVER sid II rad 1 (= 1a).
b tydlig punkt över R i DIREKT sid II rad 3.
c mycket liten punkt mellan Å och N i LÅNGT sid III rad 2.
3 punkt på mitten mellan O och L i STOCKHOLM sid II rad 7.
4
a punkt mellan E och T i ETT sid III rad 1.
b färgutflytning t h om D samt mycket liten punkt överst i D i DIREKT sid II rad 3.
5
a liten punkt vid övre svängen på 2:a S i ADRESSER sid II rad 2.
b liten punkt vid nedre svängen på 1:a S i ADRESSREGISTER sid II rad 6.
c tydlig punkt mellan ETT och Personligt sid III rad 1.
d tydlig punkt i G i LÅNGT sid III rad 2
6 punkt mellan BEHÖVER och INTE sid III rad 2.

Artiklar

HA15 Gunnar Struck

4 svar på ”HA15

    • Den punkten kan jag se i alla klichéer i D1 och D2a. Däremot finns den inte i D2b, så ingen punkt = D2b.

  1. Man läser häftet med IR nedåt så att kn blir läsligt från vänster till höger och samma synsätt bör man ha när det gäller X.
    Xv = 2+3, 1½+3½, 1+4, ½+4½.
    Xd = 2½+2½.
    Xh = 4+1, 3½+1½, 3+2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.