HA14

Utgivningsdag 1965-0526 A, 1965-11-19 C, 1966-04-15 D, 1966-07-04 E och
1966-09-22 F
F395 BB, F 397 BB och F420 DD
2 × 10 öre, 2 × 15 öre samt 2 × 25 öre. 2 motiv.
Stålgravyrtryck
Upplaga: 3,10 milj. häften
Omslag: Vit kartong med brunt tryck från 6 Klichéer utom HA14A3 och HA14B där man använt 10 klichéer.

Typer

nyansskillnaden på 15 öres-märket

A   Upprepad text, baksida duvor och text 3 rader. Cylinder I
A1 Rödbrunt omslagstryck med 5 punkter streckperforering. I offset.15-öresmärkena gulaktigt gröna.
A2 Rödbrunt omslagstryck med 5 punkter streckperforering. I offset. 15-öresmärkena mattgröna.
A3 Gulbrunt omslagstryck i boktryck. 19 punkters streckperforering. 15-öresmärkena gulaktigt gröna. Endast rättvända.

B Framsida posthorn, baksida duvor och text 2 rader. Omslagstryck i boktryck med 19 punkters streckperforering. Cylinder I.
B1 15-öresmärkena gulaktigt gröna. Styrmärke sid II.
B2 15-öresmärkena mattgröna. Styrmärke sid II.
B3 15-öresmärkena mattgröna. Inget styrmärke sid II.

C Framsida posthorn, sida III Frimärkshuset, baksida Postbanken. Rödbrunt omslagstryck i offset med 5 punkters streckperforering.
C1 Cylinder I. 15-öresmärkena gulaktigt gröna.
C2 Cylinder I. 15-öresmärkena mattgröna.
C3 Cylinder II. 15-öresmärkena mattgröna.

D Framsida Posthorn, Sida III Postbanken, Baksida frimärkshuset Rödbrunt omslagstryck i offset med 5 punkters streckperforering.
D1 Cylinder I. 15-öresmärkena mattgröna.
D2 Cylinder II. 15-öresmärkena mattgröna.

E Framsida Posthorn, sida II Postens adressregister, sida III Facit- Åtvidaberg, baksida Kolmårdens Djurpark. Rödbrunt omslagstryck i offset med skuren häftesrygg. Cylinder II. 15-öresmärkena ljusgröna.

F Framsida Posthorn, sida II Postens adressregister, sida III Härligt med pengar, baksida Saxen. Rödbrunt omslagstryck i offset med skuren häftesrygg. Cylinder II. 15-öresmärkena ljusgröna.
F1 centralt reg-märke
F2 delat reg-märke

Cylinder I har delad 1:a och hel 2:a och 10-öresparet förskjutet till höger i förhållandet till 15-öresparet.
Cylinder II har hel etta och delad två 10-öres och 15-öresparen inte synbart förskjutna.

bild från Svenska automathäften, Lennart Lagerström som visar förskjutet 10-örespar

förskjutningen mellan 10- och 15 öresparen

Markeringar

HA14tabell

Varianter

HA14A1 och  A2 trycktes med samma klichéer som HA13B varför uppställningen under
HA13B även gäller för dessa häften.
HA14A3 finns med bruten lodlinje utan hake.
HA14B rättvända finns med 2 bredder på inhäftningsremsan  24 mm och 15 mm. varav B3 med 15 mm är mycket sällsynta och finns förfalskade. 24 mms inhäftningsremsan kan ha helt eller halvt perforeringshål ytterst.
HA14A-D rättvända häften kan ha gröna eller grön blå initialer under 10-öresmärkena.

grön resp. blå signatur

HA14C och D rättvända kan ha bruna bruna,brungröna eller mörkgröna initialer under 15-öresmärkena.
HA14F1 finns med ”ögon” i IR aht från X.
Kliché-typer för C-F:
HA14F2 har Kl-typ 1 ~ 4, Övriga 1 ~1

Kryss

E Svart X 9,5 mm till 12 mm från höger kant.  Det mindre avståndet motsvarar 4½+½
och det större helt kn. Handboken har 10,5 mm som gräns.

Klichekännetecken

HA14kliche

Angående vilka klichévarianter som kan uppkomma hänvisas till artikel i ”Häftessamlaren nr 4 2008.’’

När det gäller kronan kan de olika sektionerna särskiljas genom strecken i kronans fyra fält.HA14krona

1. innebär helt streck.
½ innebär att bit av strecket saknas .
0. Innebär inget streck eller en liten bit av strecket.

HA14A3 har tryckt med löpande text från 10 klichéer. Bruten lodlinje är känd.

HA14B har tryckt med löpande text från 10 nya klichéer. Några kännetecken har inte kunnat påvisas.

HA14C
Ytterklichéer

1
a stor fläck t h om nedre nedflyttningstecknet för stycken.(=5a)
b liten fläck ovan nedre nedflyttningstecknet för à. (5b).
c liten fläck vid ringen mellan E och T i ÖPPET (3b,5c och 6b).

2
liten fläck t h om nedre nedflyttningstecknet för stycken.

3
a liten prick ovanför stapeln i R i PRIS.(kan saknas)
b liten fläck vid ringen mellan E och T i ÖPPET (1c,5c och 6b).

4 saknar kännetecken.

5
a stor fläck t h om nedre nedflyttningstecknet för stycken.(=1a).
b liten fläck ovan nedre nedflyttningstecknet för à. (1b).
c liten fläck vid ringen mellan E och T i ÖPPET (1c,3b och 6b).
d mycket liten punkt under spetsen i M i FRIMÄRKEN. (kan saknas).

6
a mycket liten punkt mellan ringen och luren i Postens emblem.
b liten fläck vid ringen mellan E och T i ÖPPET (=1c,5c och 6b).

Innerklichéer
1
a Streck över E och både över och under B i FRIMÄRKSHUSET AB.
b mycket liten punkt nedanför högra delen av ”o” i om (rad 2).
c mycket liten punkt ovanför andra ”t” i Att rad 4.

2
a punkt över slutslängen på ”t” samt punkt över ovalen i ”d”i oftast god rad 1. (=5b).
b punkt t v om övre delen av ”b” i inbetalning rad 7.

3
a snett liggande streck över 1:a S i FRIMÄRKSHUSET AB.
b små streck under ”g” i FACIT-katalogen rad 6.
c litet streck under ”a” i inbetalning rad 7.

4
a små punkter över S och AB i FRIMÄRKSHUSET AB.
b två små fläckar under ”a” i inbetalning rad 7.

5
a litet streck över U i FRIMÄRKSHUSET.
b punkt över slutslängen på ”t” samt punkt över ovalen i ”d”i oftast god rad 1. (=2a).
c mycket liten punkt t h om ”n”  samt något större punkt t v om övre delen av ”b”  i inbetalning rad 7.

6
a litet streck under F, litet streck över Ä, snett streck över 1:a  S samt litet streck
över H i FRIMÄRKSHUSET.
b långt streck under ”a” i inbetalning rad 7.

HA14D
ytterklichéer
1
a stor fläck t h om nedre nedflyttningstecknet för stycken.(=5a)
b liten fläck ovan nedre nedflyttningstecknet för à. (=5a).
c litet Streck under andra stapeln i 1:a ”n” samt mycket liten punkt mitt under 2:a ”n” i inbetalning rad 7.

2
a punkt framför  stapeln på K i FRIMÄRKEN.
b punkt nedtill på nedflyttningstecknet för stycken.
c liten punkt över ovalen på ”d” i god rad 1.

3
a stor vit fläck i stapeln på P i PRIS.
b långt streck ovanför 1:a S i FRIMÄRKSHUSET.
c kort streck under ”g” FACIT-katalogen.

4
a Punkt över mitt av 1:a S i FRIMÄRKSHUSET.
b Streck nedtill på R i FRIMÄRKEN.
c liten punkt efter ”n”i branchen sista raden

5
a stor fläck t h om nedre nedflyttningstecknet för stycken.(=1a).
b liten fläck ovan nedre nedflyttningstecknet för à.(= 1a)
c Punkt över slutslängen på”t” i oftast rad 1.

6
a mycket liten punkt mellan ringen och luren i Posten emblem.

Innerklichéer
1
a punkt efter R i i nedersta NÄRA TILL.
b litet streck mellan E och T i nedersta ÖPPET LÄNGE.
(finns i alla klichéer utom 5.

2
a litet streck mellan E och T i nedersta ÖPPET LÄNGE (finns i alla klichéer utom 5).

3
a litet streck mellan E och T i nedersta ÖPPET LÄNGE (finns i alla utom 5).

4
a litet streck mellan E och T i nedersta ÖPPET LÄNGE (finns i alla utom 5).

5
a Saknar strecket mellan E och T i nedersta ÖPPET LÄNGE.

6
a litet streck mellan E och T i nedersta ÖPPET LÄNGE (finns i alla klichéer utom 5).
b fläck under R i övre ÖVER ALLT.
Eftersom 2,3 och 4 är lika avgör ytterklichén vilket nummer som gäller. Både D1 och D2 finns endast med klichétyp 1~1.

HA14E
Ytterklichéer
1

a liten punkt under vänstra delen av kronan i Postemblemet.
b mycket liten punkt omedelbart under tvärbalken på A i KRONA.

2 vit fläck nederst i vänstra snedstapeln på A i KRONA.
3 skadat ”D” i djurpark i Kolmårdenemblemet.
4 stor vit fläck i O i KRONA.
5 saknar kännetecken.
6 punkt upptill i ”v” i övre två.

Innerklichéer
1 liten punkt i slutklykan på K i FACK sid II rad 7.

2  litet böjt streck i nedre delen av E i POSTENS sid II rad 6.

3
a snedstrecket i telefonnumret är trasigt sid II rad 5.
b mycket litet streck i 1:a R i ADRESSREGISTER SID II RAD 6.
c litet streck upptill mellan O och H i STOCKHOLM sid II rad 7.

4
a litet streck nedtill mellan R och E i ADRESSER sid II rad 2.
b litet böjt streck i nedre delen av E i POSTEN sid II rad 6.
c liten punkt nedtill efter 2:a R i ADRESSREGISTER sid II rad  6

5
a litet streck mellan D och R i ADRESSREGISTER sid II rad 6
b tydlig fläck under ”v” i skrivmaskin sid III rad 4.

6
a punkt eller liten ring under ovalen på P POSTA sid III rad 2
b litet böjt streck i nedre delen av E i POSTENS sid II rad 6.

HA14F
Ytterklichéer
1 punkt t v under kronan i Postemblemet.
2 punkt under tvärbalken på A i KRONA. (inte alltid).
3 punkt över D i DET sid IV rad  rad 4
4 saknar kännetecken.
5 saknar kännetecken
6
a punkt mitt över ”v” i övre två.
b liten punkt i andra delen av N samt trasig övre del av R i TIDNINGSURKLIPP.

Innerklichéer
1 punkt tv om ”v” i Hemmavid.

2
a punkt i övre delen av F i FACK sid II rad 7
b liten punkt mellan H och O STOCKHOLM sid II rad 7.
c liten punkt över ”a” i ”ä” i härligt sid III rad 1.
d liten punkt i övre delen av ”a” i Varför sid III rad 2.

3
a liten punkt ovanpå ovalen i ”d” i undan Sid III rad 2.
b liten punkt t h om stapeln i ”k” i skall sid III rad 5.

4 mycket liten punkt i V i Varför sid III rad 2.
5 tre punkter över ”o” i ”ö” i behöver sid III rad 7.
6 punkt före ”s” i sätta sid III rad 2.

Artiklar

HA14 Gunnar Struck

8 svar på ”HA14

 1. Någon som har bild på skillnaden mellan CYL I och II?
  Var får jag tag på ”Handboken”?

  Med vänlig hälsning
  Lars W

 2. Är det någon som har HA14F1 delar 2+3? Jag har ett häfte med kryss under vänster 02 mm varför det bör ha tryckt häften med 2+3.

 3. Jag håller på att ”döstäda” och har 2 pärmar med beskrivning av häftena. Dock inte uppdaterade på senare tid

 4. Man läser häftet med IR nedåt så att kn blir läsligt från vänster till höger och samma synsätt bör man ha när det gäller X.
  Xv = 2+3.
  Xd = 2½+2½.
  Xh = helt kn, 4½+½, 3+2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.