SH10 Våra lusthus

Utgivningsdag 2003-05-16
F 2373 – 2376
10 × inrikes brev, fyra motiv
Frimärkena är tryckta i fyrfärgs offset
83 mm breda, 9 inlagor/varv

Typer

SH10 har 42 punkters vikperforering (perf 10) slagen från frimärkssidan.

SH10 har tryckts med olika cylindrar och det finns olika cyls. Håll häftet så att frimärksbilden är på rätt håll. Då finns det

  • cyls som ligger på mage och är 2,9 mm höga
  • cyls som ligger på rygg  och är 2,7 mm höga

Häften med cyls på mage kom först och är vanligast.

I september 2014 skickade Gunnar Dahlstrand ett email till Häftessamlarna att han hittat stämplade frimärken från SH10 Våra Lusthus där de små svarta strecken var ersatta med svarta pixlar. Gunnar Dahlstrand samlar på förfalskade häften och studerade därför frimärkena noga. I detta fall var han dock helt övertygad att dessa frimärken kom från Posten Frimärken och att det var en mindre del av upplagan. Vi kunde snabbt konstatera att Gunnar Dahlstrand hade hittat ett sätt att skilja de olika cylindrarna åt även för häften utan cylindersiffror. Skillnaderna definieras nedan i figur 1 och 2 från Robert Forsbergs artikel i Häftessamlaren nummer 4 (160) dec 2017 på sida 14. På Häftessamlarnas höstmöte 2018 i Oxelösund gavs det tillfälle att visa upp dessa häften för Jan-Olov Vuolle som var chef för Postnords frimärkstryckeri i Kista. Hans slutsats var att det är samma rastrering i båda fallen, men att det är dålig färgpassningen som ger ett odetaljerat tryck.

Enligt beskrivningar i figur 1 och 2 indelas SH10 i

I Häften tryckta med cylinder I
II Häften tryckta med cylinder II

Figur 1: Cylinder I är den tydliga varianten med ”detaljerat tryck i ån och på snickerier på märke 3 och 5 vänster rad”. Dessutom är C1 och C2 liggande omvänt/på mage, tunna och 2.9 mm långa.

Figur 2: Cylinder II har ett ”odetaljerat tryck i ån och på snickerier på märke 3 och 5 vänster rad”. Dessutom är C1 och C2 liggande rättvänt/på rygg, tjocka och 2.7 mm långa.

SH10 finns med varierande inslag av vitmedel. Det är inte helt utrett om det är möjligt att göra en väldefinierad indelning med avseende på vitmedel. Detta medför också att vi väntar med att införa en eventuell beteckning för häften som har tryckts på fel sida. Jan-Olov Vuolle berättade att skälet till att frimärken tryckts på fel sida var att rullen var upprullad på fel håll. Frimärkena saknar då klister, som sitter kvar i omslaget. Bästa igenkänningstecknet är att frimärkssidan är starkt fluorescerande medan baksidan helt saknar vitmedel. Enligt Posten finns de med kn 29930–32055.

Kn är normalt rättvänt. Det finns omvänt kn vid 63–65-tusen med rest 3 för kn+c 1 och rest 8 för kn+c 2.

Markeringar

FM mellan 3:e och 4:e par
cyls 1 (i nedre kant, inlaga 1)
cyls 2 (i nedre kant, inlaga 6)
rättvänt kn BS mellan 1:a och 2:a par
omvänt kn BS mellan 1:a och 2:a par

Kända kombinationer

Övrigt

Finns med otandade frimärken vid kn 15709.

Fakta om utgivningen

Lekstuga för vuxna skulle man kunna kalla lusthuset. En liten paviljong att dra sig undan till lust och nöje, för tankar eller ostört arbete. Vackra och spännande lusthus har genom sekler byggts i vårt land. På årets sommarfrimärken visar Posten fem lusthus som alla har en intressant historia.

Ett av Sveriges äldsta är Ebba Brahes lusthus i Bockhammar i Västmanland. Till detta knöts legender om hennes möten med Gustav II Adolf, som hon i sin ungdom hade en romans med. Kungen stupade dock vid Lützen redan innan den lilla paviljongen kommit till. Vindflöjeln på taket visar på 1632 som byggnadsår, men förmodligen är huset från 1700-talet.

Intresset för Kina var utbrett i 1700-talets Sverige och många kinesiskt inspirerande lusthus byggdes. Ostindiska kompaniets tidigare superkagör i Kanton, Johan Abraham Grill, kunde 1788 dra sig tillbaka till sitt säteri Godegård i Östergötland och den nya kinesiska paviljongen på Lustigkulle.

Lärda män kunde utnyttja sina lusthus som arbetsrum om sommaren. Emanuel Swedenborgs paviljong från mitten av 1700-talet, som låg i ena ändan av hans inhägnade trädgård vid Hornsgatan i Stockholm, blev platsen för hans himmelska uppenbarelser. Lusthuset har nu fått flytta till Skansen.

Från förra sekelskiftet stammar lusthuset vid gården Västanå i Borensberg i Östergötland, beläget på stranden av Göta kanal, den tidens stora pulsåder genom landet. Burspråket som sträcker sig ut över vattnet var säkerligen en intressant åskådarplats när kanalbåtarna passerade.

Mikael Wahrby har målat förlagorna och Gustav Malmfors har stått för typografin. Frimärkena trycks i fyrfärgsoffset t och ges ut i häfte om tio frimärken med fyra motiv. De är avsedda som inrikesporto l:a klassbrev. I denna serie kommer även ett rullfrimärke.

Artiklar

SH10 Våra Lusthus i två utföranden Gunnar Dahlstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.