H547 Världsarvet 3 – Ölands Alvar

Utgivningsdag 2003-03-20
F 2366 – 2369
4 x inrikes brev, 4 motiv
Tryckta i kombination 1 färg ståltryck och 4 färger offset i 3:e Goebelpressen
Omslaget är tryckt i Giebelerpressen
Inhäftningen har gjorts i den 5:e häftesmaskinen
12 punkters streckperforering

Markeringar

delat regm
RT 7,2 x 1,8 mm svart
cyls 1
cyls 2 fot/slinga
helt kn BS

Fakta om utgivningen

I frimärksserien Världsarvet har turen kommit till Södra Ölands Odlingslandskap – ett av tolv svenska världsarv. Ett världsarv ska vara ett kultur- och naturobjekt som har betydelse för hela mänskligheten.

Södra Ölands odlingslandskap blev världsarv 2000. Världsarvsområdet har rötter frän stenåldern och här ligger det säregna Alvaret, radbyar, fornborgar och vattenområden. De fyra frimärksmotiven är hämtade från dessa miljöer.

  • Radbyarna ligger i ”laga läge”, det vill säga alla byns tomter gränsar mot bygatan. Tomtens bredd mot bygatan berodde på hur många andelar gården hade i byn. Radbyarna anlades under medeltiden men försvann på 1800-talet i stora delar av landet.
  • Alvar är flacka hällmarker med ett mycket tunt jordlager på hård kalkberggrund. Stora Alvaret på Öland är världens största betade alvarmark och betningen har pågått sedan yngre stenålder. Området är också rikt på fornlämningar.
  • Sjömarkerna är betesmarker som ligger nära kusten. De har i årtusenden använts för bete och slåtter. Växt- och djurlivet är rikt och många sjöfåglar och vadare häckar här.

Lars Sjööblom har formgivit och graverat frimärkena. De trycks i en kombination av en färg ståltryck och fyrfärgsoffsett. Frimärkena ges ut i häfte om fyra frimärken med lika många motiv. De är avsedda som inrikesporto l:a klassbrev.

Läs mer

Länk till Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.