Varning för antedaterade stämplar på frimärkshäften

Det finns idag antedaterade stämplar till salu på Tradera. Någon med dålig filatelistisk kunskap har stämplat med POSTNORD från 1989 och framåt. Alltså 20 år före företaget bildades!!

Så vitt jag vet fanns det inga stämplar med POSTNORD förrän i början av 2015. Jag håller på att försöka verifiera detta. Källan till mitt påstående är att först i Bulletin 3/2015 fanns det specialstämplar med POSTNORD. Tidigare fanns det endast med POSTEN.