Stor revidering av indelning

Nu är Häftessamlaren på väg till våra medlemmar. I den finns en artikel som beskriver en av de största uppdateringarna av häftesindelningen sedan Atlas Häfteshandbok gavs ut. Många nya uppdelningar baserad på medlemmars forskning.

Vill du bli medlem? Läs mer…