H206 Lunds Universitet 300 år – mäta x och y mått

H206 Lunds Universitet 300 år är i handboken uppdelad på tre typer (A, B, C). Det har dock visat sig att ingen kan uppvisa en typ B. Vi har därför skrivet in på vilket sätt man bäste mäter x och y mått på detta häfte. Läs mer…