Häftessamlarnas höstmöte i Oxelösund flyttas till 13 oktober

Styrelsen har beslutat att i medlemmarnas bästa intresse flytta sitt höstmöte i Oxelösund till den 13 oktober. Detta för att undvika en kollision mellan HUFAB’s och Atlas Häftes AB’s auktioner, som båda var satta till den 20 oktober. HUFAB har välvilligt flyttat sin auktion till den 13 oktober.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Häftessamlarna genom Bo Göransson