H261 Marginaltecken

Marginaltecken på H261 är många och kan därför ge upphov till en inspirerande samling. En del kan samlas i äkta par och sviter.

h261cbah261fedH261kj

Förklaring

Beskrivningar görs alltid uppifrån och med inhäftningsremsan till vänster.

a Hel pilspets med centrum mittför mittperforeringen.
b Del av pilspets vid vänstra frimärksraden.
c Del av pilspets vid högra frimärksraden.
d kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten vid högra frimärksraden.
e kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten vid vänstra frimärksraden.
f kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten vid högra frimärksraden + lila streck + 2 kors vid vänstra frimärksraden. (brunt, blått)
g kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten vid vänstra frimärksraden + lila streck + 2 kors vid högra frimärksraden (blått, brunt).
h 5 kors (rött, grönt, lila, brunt, blått). 3 olika typer av h kan särskiljas genom mätning av de röda korsen.
i 5 kors (blått, brunt, lila, grönt, rött). 3 olika typer av i kan särskiljas genom mätning av de röda korsen.
j Delar av 2 färgade fyrkanter (blå, brun).
k delar av 4 färgade fyrkanter (lila, grön, röd, gul). Den gula fyrkanten kan vara delad, så att en liten del finns ihop med marginaltecken typ i ovan.

Tillbaka till sidan för H261