Årsmöte 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE MED HÄFTESSAMLARNA
LÖRDAGEN DEN 18 APRIL 2015

Lokal: Folkets Hus, Linnégatan 61, Limhamn/Malmö. Hitta hit!

Dagordning med ungefärlig tidsplan:

Kl. 10.00 Samling.
Lokalen öppen från 10.00 och står till förfogande för bytesverksamhet, handel, diskussioner och gemytlig samvaro. Thomas Larsson från ATLAS Häftes går igenom häften enligt önskemål (läs mer längre ned).
Kl. 11.00 Årsmötesförhandlingar.

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.
4. Frågan om mötet behörigen utlysts.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandling av ev. motioner.
9. Val av ordförande på 1 år.
10. Val av två styrelsemedlemmar på 2 år. I tur att avgå är Lars Nordberg och Thomas Kinell
11. Val av 4 kontaktpersoner
12. Val av två styrelsesuppleanter på 1 år.
12. Val av två revisorer och en suppleant på 1 år.
13. Fastställande av tid och plats för höstmötet.
14. Övriga frågor. a) Rapport från möte med PostNord Frimärken
15. Årsmötesförhandlingarna avslutas.
Kl. ca 11.30 Samvaron återupptas Föreningen bjuder på kaffe, läsk och smörgås under dagen.

Vägbeskrivning till Höstmötet

kartaAdress:
Limhamns Folkets
Linnégatan 61 – Hitta hit!
216 14 LIMHAMN/MALMÖ
Tel. Lars Nordberg 0725-44 65 98
Buss
Buss nr 7 går från direkt från Malmö Centralstation. Läs mer:
www.skanetrafiken.se
Parkering
Det finns gott om parkering i kvarteret runt Folkets hus. Se upp den ena gatan är begränsad till 2 timmar, men de andra är fri parkering.

Resekostnader
På mötet i Oxelösund beslutade vi att föreningen, på försök, kan betala reskostnader till årsmötet. Kontakta ordföranden i god tid så att vi kan ordna samåkning. Styrelsen hoppas att detta kan möjliggöra att fler medlemmar kan komma på årsmötet. Det går det också att ordna övernattning i närheten av Malmö i Lars Nordbergs stuga i Höör på fredag kväll.

Årsmöte den 18 april – lotteri

På årsmötet blir det ett intressant lotteri som du kan delta i utan att vara närvarande.
Lotteriet har 400 lotter som säljs för 10:-per st.
Bland vinsterna finns:Berguv web

  • 1 st femstrip 30 kr Berguv med säkerhetsperforering.
  • 1 st 30 kr Berguv med säkerhetsperforering.
  • Bland vinsterna finns även häften och annat som skänkt av medlemmarna.

Är du förhindrad att delta på årsmötet så kan du beställa lotter, max 5 st á 10:- genom att sätta in pengarna på vårt PG 20 96 21-2 senast den 10 april så meddelar vi om du vinner. Glöm inte att sätta ut namn och telefonnr.

Årsmöte den 18 april – önska en genomgång!

Thomas Larsson från ATLAS Häftes AB kommer att närvara och har lovat hålla en genomgång av några häften som du som medlem önskar. Passa på, skicka ett e-post till redaktören e-post: ln@ffhs.se eller tel. 0725-44 65 98 så framför vi dessa önskemålen till Thomas.
Thomas skulle också vilja ha en diskussion bl.a om kn-placeringar på ark med självhäftande frimärken. Han har fått ett förslag som han tycker är rätt så bra. Man delar upp i vänsterplacerade där kn är tydligt ute i kanten typ SH24 eller SH35. Sen beskriver man de andra som vänsterjusterade där hela talet ska vara till vänster om mittperforeringen. Motsvarande gäller naturligtvis då högerhäften.
Styrelsen önskar dig välkommen till en viktig träff i Malmö.