Årsmöte 2017 i Malmö

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE MED HÄFTESSAMLARNA
LÖRDAGEN DEN 8 APRIL 2017 I MALMÖ

Lokal: Folkets Hus Limhamn, Linnégatan 61, LIMHAMN/MALMÖ. Se vägbeskrivning.
Tel. Lars Nordberg 0725-44 65 98

Buss
Buss nr 7 och 4 går från direkt från Malmö Centralstation. Läs mer:
www.skanetrafiken.se

Parkering
Det finns gott om parkering i kvarteret runt Folkets hus. Se upp den ena gatan är begränsad till 2 timmar, men de andra är fri parkering.

Lotteri på Årsmötet 8/4-2017
Ni hälsas mycket välkomna till årsmötet i Limhamn utanför Malmö.
Vi kommer liksom tidigare år att anordna ett medlemslotteri och de som inte kan närvara har möjlighet att ändå delta genom att skicka önskemål till undertecknad om hur många lotter de önskar köpa. Lottpriset är 5 SEK.

Antalet lotter bestäms efter hur många som går åt i förköp samt hur många som säljs på plats. Priserna kommer som alltid att vara rikliga och värdefulla  och det har redan kommit bidrag från två av våra medlemmar. Vill ni bidra med pris får ni gärna skicka det till undertecknad.
Bo Göransson

Dagordning med ungefärlig tidsplan:

Kl. 10.00 Samling.
Lokalen öppen från 10.00 och står till förfogande för bytesverksamhet, handel, diskussioner och gemytlig samvaro.
Kl. 11.00 Årsmötesförhandlingar.

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
4. Frågan om mötet behörigen utlysts.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandling av ev. motioner.
9. Val av ordförande på 1 år.
10. Val av två styrelsemedlemmar på 2 år. I tur att avgå är Lars Nordberg och Thomas Kinell.
11. Val av 4 kontaktpersoner
12. Val av två styrelsesuppleanter på 1 år. I tur att avgå är Sven Erik Mattsson och Robert Forsberg.
12. Val av två revisorer och en suppleant på 1 år. I tur att avgå är Lars Blomqvist och Torgny Elofsson, samt suppleant Yngve Hamnerius.
13. Fastställande av tid och plats för höstmötet.
14. Övriga frågor.
15. Årsmötesförhandlingarna avslutas.

Efter årsmötet får vi en presentation Olika tryckmetoder. Föredragshållare är Jan Nyström från Borås.

Styrelsen önskar dig välkommen till en viktig träff i Malmö.