H248 Marginaltecken

Marginaltecken på H248 är många och kan därför ge upphov till en inspirerande samling. En del kan samlas i äkta par och sviter.h248febah248gqomh248ihgh248rsl

H248Ae

e har en blå fläck i marginalen till vänster om undre rikssvärdet till skillnad mot j

Förklaring

Beskrivningar görs alltid uppifrån och med inhäftningsremsan till vänster.

a  Hel pilspets med centrum mittför mittperforeringen.
b Kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten, mittplacerat.
c Del av kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten vid nedre frimärksraden.
d Del av kantstyrmärke = gult lodrätt streck i kanten vid övre frimärksraden.
e Del av pilspets vid nedre frimärksraden + blå fläck i marginalen till vänster om undre rikssvärdet (se bild).
f Del av pilspets vid övre frilärksraden + del av kors = streck.
g 5 kors, varav det röda är stort.
h Liten del av kors vid övre och nedre frimärksraden.
i 5 kors, varav det mörkblå är störst.
j Del av pilspets vid nedre frimärksraden. Lätt att förväxla med e.
k Del av pilspets vid övre frimärksraden + del av kantstyrning vid nedre frimärksraden.
l Del av kantstyrning vid övre frimärksraden.
m 3 kors, varav det mörkblå är litet.
n 2 kors, varav det röda är stort.
o 3 kors, varav det mörkblå är störst.
p 2 kors, varav det röda är minst.
q, r och s finns bara i typen B om inhäftningsremsan är extra bred.
q Delar av kors
r Delar av färgade fyrkanter: mörkblå, ljusblå och svart.
s Delar av färgade fyrkanter: gul, röd och grön.

Tillbaka till sidan för H248